Crida oberta: Cap a l’Europa Inclusiva

Crida oberta: Cap a l’Europa Inclusiva

Cap a l'Europa Inclusiva té com a objectiu donar suport a grups mixtos de persones joves locals i migrants en l'exercici dels seus drets i responsabilitats a la societat, sensibilitzar sobre els valors comuns europeus i els drets fonamentals i millorar el seu sentiment de pertinença a la comunitat, tant a nivell local com a europeu.