Salvaguarda

Els objectius, les temàtiques i les metodologies d'AHEAD es fonamenten en el compromís envers els principis de la dignitat humana i l'equitat de gènere.

Els projectes i l'estructura de l´Associaciació es construeixen des de la perspectiva de gènere i la interseccionalitat. Fruit d´aquest treball hem elaborat guies de treball i propostes metodològiques per a la tasca educativa.

En paral·lel, AHEAD ha desenvolupat diverses polítiques i Protocols de funcionament intern, que conjuntament amb Decàlegs i Certificats oficials són requerits per a integrar els equips de l'entitat. 

Protocol de Protecció a la Infància d’AHEAD

AHEAD està especialment compromesa en la salvaguarda i el benestar dels infants tant en els projectes educatius que hi treballen de forma directa com de manera indirecta.
Per aquest motiu totes les persones de l’entitat, tècniques, participants i voluntàries que col·laboren en algun dels projectes vinculats amb la infància han d’adherir-se al Protocol i signar el Decàleg de Protecció a la Infància d'AHEAD. A més estem obligats a tenir actualitzat el Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual.

Protocol de Protecció a la Infància d’AHEAD

Política d'Igualtat de Gènere d’AHEAD

La igualtat de gènere i la diversitat sexual són fonamentals en la nostra entitat. Prioritzem aquestes qüestions en els nostres projectes i en la presa de decisions. En la següent Política d'Igualtat de Gènere establim un marc de referència basat en la no-discriminació per garantir un espai segur i promoure el desenvolupament personal i professional dels membres. Busquem una participació equitativa en totes les fases dels projectes i en les relacions amb els altres.

Política Igualtat Gènere_AHEAD

Protocol per l’abordatge de violències masclistes i LGTBIQfòbiques d’AHEAD

Decàleg del Protocol per l’abordatge de violències masclistes i LGTBIfòbiques d’AHEAD

AHEAD està especialment compromesa en la protecció i abordatge de qualsevol discriminació o violència per raó de sexe, expressió o identitat de gènere i orientació sexual que atempti contra la llibertat de les persones i el seu drets.
Per aquest motiu totes les membres, junta directiva, tècniques, participants i voluntàries que col·laboren en l’entitat han d’adherir-se i signar Decàleg del Protocol per l’abordatge de violències masclistes i LGTBIQfòbiques d’AHEAD, demostrant que són coneixedores de l’existència i vigència del Protocol, a més de que estan d’acord i respecten les seves normes.

Protocol per l’abordatge d’agressions masclistes i LGTBIfòbiques AHEAD

Protocol de Drets digitals d’AHEAD

AHEAD és conscient dels reptes que el món digital representa en termes de seguretat i protecció dels drets digitals.

Seguim a la nostra gestió diària els protocols GDRP i informem a les persones participants dels riscos (també dels avantatges) del treball virtual en l'àmbit de la joventut.

Un dels objectius de l'entitat és justament el desenvolupament de competències en l'àmbit dels drets digitals i estem treballant en un protocol propi per a totes les nostres activitats, com ja hem desenvolupat a l'àmbit de les violències sexistes i al protocol de protecció de la infància.

La nostra política de privadesa