Equip AHEAD

JUNTA AHEAD

Ljuba Lissina

Thomas Duchini

Bet Gamell Rodríguez

Eva Navarro i Campanera

Elisenda Vera Baró

Maria Arrufat i Agost

 

EQUIP AHEAD

Xavier Baró i Urbea

Laia Vera Valls

Carme Vidal Cortés

Isaac Mayo Torán

Jordi Pelfort Moreno

Berta Vilardebò Ribes

Helena Prohias

Arnau Maestre Ortega

Alma García Molinet

 

EQUIPS PROJECTES

Equip Expressions in Dialogue

Equip Not Alone in Europe

Equip Espais de Cohesió Ciutadana

 

AHEAD Andorra

Ramon Tena

AHEAD Pla de Tarragona

Thomas Duchini

AHEAD Vallesos

Eva Navarro

AHEAD Osona

Núria Gonzalez i Duch

Consell Assessor 

Marina López

Maria Pardo Vuelta

Meritxell Vidal