Justícia Global

L'educació en drets humans (EDH) incorpora la comprensió, la defensa i la protecció dels principis bàsics de dignitat humana i la justícia global a través de pràctiques i actituds de ciutadania global en les seves dimensions cultural, social, política, econòmica i ambiental des de l'equitat de gènere.

En aquest context es desenvolupa el projecte de llarga durada Educació en Drets Humans: Pràctica Local construint Ciutadania per a la Justícia Global.

Els objectius del projecte són el desenvolupament de competències per esdevenir agents de canvi i la promoció de l’educació en drets humans construint Ciutadania global des de la pràctica d'accions educatives en l'àmbit local.

 

Al llarg del projecte es treballen els següents aspectes:

  • Desenvolupar competències d’educació en drets humans construint Ciutadania global;
  • Compartir reptes i pràctiques de l'educació en drets humans;
  • Dissenyar i implementar pràctiques locals construint Ciutadania Global; 
  • Intercanviar bones pràctiques i espais de reflexió sobre els reptes i el  rols dels educadors/es en educació en drets humans construint ciutadania Global.

 

Fases del Projecte:

I Curs Presencial de Ciutadania Global

II Mentoratge

III Pràctica local construint Ciutadania Global

IV Intercanvi de bones pràctiques