En Xarxa

LA FEDE.CAT

logo_lafedeLafede.cat – organitzacions per a la justícia global és una xarxa de 114 organitzacions que treballa activament per aconseguir la justícia social i l’eradicació de les desigualtats a tot arreu, a d’altres llocs del món i a casa nostra, mitjançant la cooperació al desenvolupament, la defensa i promoció dels drets humans i el foment de la pau. La xarxa neix el gener de 2013 com a resultat de la fusió de les antigues Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament-FCONGD, Federació Catalana d’ONG pels Drets Humans-FCONGDH i Federació Catalana d’ONG per la Pau-FCONGPAU (vegeu història de Lafede.cat).

LA FEDE.CAT

HREYN (XARXA D’EDUCACIÓ EN DRETS HUMANS)HREYN

L’objectiu general de Human Rights Education Network és el de contribuir al desenvolupament de l’educació en drets humans entre infants i joves amb la finalitat de promoure la comprensió mútua, la pau, l’amistat, el respecte per la dignitat humana i els drets humans, la no violència i la no discriminació i la d’actuar en contra de violències persistents dels drets humans a través de crear sensibilització, campanyes, la prevenció i l’educació en contextos formals i no formals.

HREYN

Xarxa Fundació Anna Lindh

ALF_logo_2012L'objectiu del ALF és unir la gent de tota la Mediterrània per millorar el respecte mutu entre cultures. Des del seu llançament el 2005, la Fundació Anna Lindh ha llançat i recolzat l'acció a través de camps que incideixen en les percepcions mútues entre persones de diferents cultures i creences, així com el desenvolupament d'una xarxa de més de 3.000 organitzacions de la societat civil en tota la regió.

ALF

Xarxa espanyola

No Hate Speech Campaign

No Hate

La campanya forma part d’un projecte de Young People Combating Hate Speech (Joves en lluita contra el discurs de l’odi a la xarxa) que funciona entre el 2012 i el 2014. El projecte destaca per la igualtat, la dignitat, els drets humans i la diversitat. És un projecte contra la incitació a l’odi, al racisme i a la discriminació en les seves diverses modalitats de d’assetjament en línia.

Aquesta iniciativa lluita contra la intolerància i l’odi a la xarxa en totes les seves formes, incloses les que afecten als joves com són el ciberbullying i el ciber odi. La campanya es basa en l’educació en drets humans, la participació del jovent i l’alfabetització mediàtica. El seu objectiu és reduir la incitació a l’odi i la lluita en contra del racisme i la discriminació en la seva expressió a la xarxa virtual.

La campanya va ser iniciada i està dirigida pel Consell d’Europa però es sustenta en campanyes nacionals dirigides pels estats membres del Consell d’Europa. Aquí, l’organisme encarregat de desenvolupar la campanya és l’Instituto de la Juventud, INJUVE, la qual es prolongarà fins l’estiu del 2014.

foto 5