Projecte Not Alone in Barcelona

La missió del projecte  Not Alone és contribuir a la inclusió social de joves migrants i refugiats LGBTQI+ i animar-los a ser actors de canvi mitjançant la capacitats, organitzar esdeveniments multiplicadors a cada comunitat i la creació de materials per afrontar la seva situació de vulnerabilitat.

Objectius


Grup Objectiu


Fases del Projecte

Equip Barcelona


Materials i Resultats