Memòria d’Activitat

Com estem organitzats a AHEAD?

AHEAD està formada per activistes educadors i educadores, i els seus fundadors/es tenien en comú una llarga trajectòria en la pràctica de l’Educació en Drets Humans en l'àmbit Europeu. En tant que associació d'educadors/es, per tal d'esdevenir-ne membre és un requisit haver participat en una formació de formadors/es de reconeguda vàlua. Tot i així, i reconeixent el valor del voluntariat per a la societat, com per a augmentar el nombre d'educadors en Drets Humans, així com membres de l'entitat, existeixen altres maneres de vincular-se a la mateixa com a col·laboradors/es.

La nostra és una associació petita que funciona a partir del voluntariat i no compta amb personal contractat. Només en casos puntals es comptarà amb els serveis remunerats per al desenvolupament de tasques concretes d'algunes activitats de projectes específics).

Junta:
Pot pertànyer a la Junta qualsevol persona que hagi estat membres de ple dret de l'associació durant almenys tres anys (actualment composada per sis persones). Realitzen un mínim d’una reunió trimestral i són les persones que gestionen i prenen les decisions del dia a dia de l'entitat.

Des de l'Assemblea General del 2019 la Junta d'AHEAD està composada per:

Presidencia: Xavier Baró Urbea

Vice-Presidencia: Marina López Castillo

Secretaria: Thomas Duchini

Tresoreria: Ljubov Lissina

Vocalia 1: Eva Navarro Campanera

Vocalia 2: Maria Arrufat Agost

Membres:
Són persones educadores en Drets Humans amb experiència que hagin participat en una formació de formadors/es de reconeguda vàlua per part de la junta. Es reuneixen com a mínim en assemblea general un cop a l'any, on es planifica la intervenció general anual de l'entitat, i estan al cas del desenvolupament corrent de l'entitat.

Persones Col·laboradores:
Aquelles persones interessades en l'educació, i potencialment en esdevenir educadors/es en drets humans, que han participat com a mínim en una activitat d'AHEAD. Aquestes persones han de mostrar-se interessades en participar activament d'algun projecte vigent de l'entitat o en proposar-ne algun d'interès aprovat per la junta. El nombre pot fluctuar durant el curs; actualment comptem amb 20 persones col·laboradores.

Persones Voluntaries:
Són les que participen en una activitat educativa d'AHEAD i que arran d'això es mostren interessades en les activitats d'AHEAD i poden, potencialment, esdevenir col·laboradors de les mateixes. Actualment AHEAD compta amb persones voluntàries involucrades en diferents projectes.

MEMÒRIES ANUALS D'AHEAD

Memoria_activitats_AHEAD_2013

Memoria_activitats_AHEAD_2014

Memoria_activitats_AHEAD_2015

Memoria_activitats_AHEAD_2017

Memoria_activitats_AHEAD_2018

Memoria_activitats_AHEAD_2019

Memoria_activitats_AHEAD_2020

Memoria_activitats_AHEAD_2021

EL NOSTRES ESTATUTS

Estatuts_AHEAD

SALVAGUARDA I PROTECCIÓ

Protocol de Protecció a la Infància d’AHEAD

Protocol per l’abordatge de violències masclistes i LGTBIfòbiques d’AHEAD

Protocol de Drets digitals d’AHEAD

COM ENS HEM FINANÇAT L’ANY 2021

Fonts de finançament pròpies:       7,81  %
Fonts de finançament públiques:  63,96 %
Fonts de finançament privades:     28,23 %

Compte de Resultats 2021

Balanç de situació_2021

COM ENS HEM FINANÇAT L’ANY 2020

Fonts de finançament pròpies:       2,00  %
Fonts de finançament públiques:  59,60 %
Fonts de finançament privades:     38,40 %

Balanç de Situacio 2020

Compte de Resultats 2020

COM ENS HEM FINANÇAT L’ANY 2019

Fonts de finançament pròpies:       9,32  %
Fonts de finançament públiques:  36,81 %
Fonts de finançament privades:     53,87 %

Balança de Situació 2019

Compte_de_Resultats_2019

COM ENS HEM FINANÇAT L’ANY 2018

Fonts de finançament pròpies:     24,64  %
Fonts de finançament públiques:  75,36 %
Fonts de finançament privades:            0 %

Balança_de_situacio_2018

Compte_de_Resultats_2018

COM ENS HEM FINANÇAT L’ANY 2017

Balança_de_Situacio_2017

Compte_de_Resultats_2017