Memòria d’Activitat

Com estem organitzats a AHEAD?

AHEAD està formada per activistes educadors i educadores, i els seus fundadors/es tenien en comú una llarga trajectòria en la pràctica de l’Educació en Drets Humans en l'àmbit Català i Europeu. En tant que associació d'educadores, per tal d'esdevenir-ne membre és un requisit haver participat en una formació de formadors/es de reconeguda vàlua. Tot i així, i reconeixent el valor del voluntariat per a la societat, com per a augmentar el nombre d'educadors en Drets Humans, així com membres de l'entitat, existeixen altres maneres de vincular-se a la mateixa com a col·laboradors/es.

La nostra és una associació petita que funciona a partir del voluntariat i no compta amb personal contractat. Només en casos puntals es comptarà amb els serveis remunerats per al desenvolupament de tasques concretes d'algunes activitats de projectes específics)

ESTRUCTURA D'AHEAD

ESTATUTS i SALVAGUARDA

MEMÒRIA D'ACTIVITAT

MEMÒRIA ECONÒMICA