Què és Ahead?

AHEAD és l'Associació d’educadores i educadors en Drets Humans creada el 2009 per persones educadores que provenien dels sectors de l'educació reglada, de l'educació en el lleure i l'educació no formal i que treballaven a nivell local, nacional i internacional per diverses institucions Europees.

La finalitat de l'Associació és consolidar l’Educació en Drets Humans com a marc de referència per sensibilitzar i desenvolupar competències en ciutadania per la justícia global, la cultura de pau, l'emergència climàtica, per l'equitat de gènere i la promoció del diàleg intercultural.

Entenem l’educació en drets humans com un procés educatiu basat en la participació activa a través del qual aprendre sobre els drets humans i els temes relacionats, adquirir les habilitats necessàries per la defensa dels drets humans i desenvolupar actituds de respecte cap a la igualtat i la dignitat.

Promovem l’Educació en Drets Humans com a requisit per enfortir el compromís vers la cultura de la pau, la democràcia i la solidaritat principalment a Catalunya i a tots els territoris de parla catalana envers la resta del món.

Celebrem la Declaració de Nacions Unides sobre l’Educació en Drets Humans: United Nations Declaration on Human Rights Education.

Objectius:

  • Consolidar l’Educació en Drets Humans com a marc de referència per sensibilitzar i educar per la ciutadania i la participació, pel desenvolupament, per la pau, per la sostenibilitat, pel treball de gènere, la diversitat afectiva, la interseccionalitat i l’aprenentatge intercultural.
  • Proveir competències als joves, professionals, organitzacions de la societat civil —especialment a entitat juvenils— i institucions —especialment educatives— amb la voluntat de promoure el treball intersectorial.
  • Desenvolupar metodologies innovadores i crear materials pedagògics en Educació en Drets Humans en llengua catalana així com traduir, adaptar i difondre materials pedagògics d’altres països a l’àmbit cultural i lingüístic català.
  • Impulsar l’intercanvi d’experiències, el treball en xarxa i la definició de polítiques públiques que incorporin l’Educació en Drets Humans com a eix transversal.
  • Implementar projectes de solidaritat i cooperació al desenvolupament tant en l’àmbit local com arreu del món en pro de la inclusió social.

Per aconseguir les seves finalitats, l’Associació realitza les activitats següents: