Coneix Ahead Associació

L’ Associació d’Educadors en Drets Humans (AHEAD) està formada per activistes educadors i educadores amb llarga trajectòria en la pràctica de l’Educació en Drets Humans a nivell Europeu.

Entenem l’Educació en Drets Humans com un procés educatiu participatiu per:

  • aprendre sobre els drets humans i entendre els temes relacionats amb aquests,
  • adquirir habilitats per ser capaços de defensar els drets humans i
  • desenvolupar actituds de respecte, igualtat i dignitat.

Més Informació: