Projectes Estratègics

Tot i que AHEAD desenvolupa diversos tipus d'activitats per assolir els seus objectius, per definició l'activitat principal de l'Associació és la formació sobre Educació en Drets Humans per a educadors tant en contextos d'educació formal com no formal, així com en temes directament relacionats amb els Drets Humans.

Els projectes estratègics en curs són:

Abordant la causa dels refugiats, el projecte "Expressions en diàleg: pràctiques innovadores de treball juvenil sobre la inclusió dels refugiats a través de les biblioteques vives"

Project “Expressions in Dialogue: Innovative youth work practices on refugee inclusion through Living Libraries"

Abordant els joves refugiats i migrants LGBTQ+, el projecte "Not Alone in Europe: Innovative Youth Work and Interseccional Practices for Young LGBTQ+ Migrants, Refugees and Asylum Seekers"

Project "Not Alone in Europe: Innovative Youth Work and Intersectional Practices for Young LGBTQ+ Migrants, Refugees and Asylum Seekers"

Abordant l'extremisme violent i la polarització, els projectes Despolarising Youth Work Practices

De-Polarising Youth Work Practices

Abordant la cohesió ciutadana i la mediació comunitària, les reunions de cohesió ciutadana del projecte

Project Citizens' Cohesion Meetings

Abordant temes relacionats amb l'Educació en Drets Humans, els cursos habituals de l'organització.

Abordar els drets i les responsabilitats digitals en un món cada cop més digitalitzat.
Els cursos de formació d'AHEAD tenen un gran reconeixement per, d'una banda, la llarga i consolidada experiència del seu equip de formació, així com els cursos desenvolupats; d'altra banda, al format i metodologia dels cursos.