Educació en drets humans

L’educació en drets humans (EDH) pot definir-se com a procés educatiu que té per objectiu establir una cultura dels drets humans, basat en la participació activa a través del qual aprendre sobre els drets humans i els temes relacionats, adquirir les habilitats necessàries per la defensa dels drets humans i desenvolupar actituds de respecte cap a la igualtat i la dignitat. Una finalitat principal de l’EDH és l’acció a favor dels drets humans, estimular i desenvolupar les habilitats dels infants per tal de prendre mesures adequades i amb sentit per fer front a qüestions relatives als drets humans.

Definir l'Educació en Drets Humans

Què és l’educació en drets humans amb infants?

L'educación en drets humans al Consell d’Europa