CL.A.P. – Drets i participació dels infants

CL.A.P. – ChiLdren’s rights Awareness and Participation addressing emerging needs after Covid-19 pandemic

La crisi de la COVID-19 va posar de manifest les greus repercussions que experimenten els infants i joves en situacions d'emergència. Durant aquest període, es va limitar el dret dels menors a participar activament en la vida social i en activitats recreatives, així com el seu accés a la informació i la participació en els processos de presa de decisions. S'ha observat un notable augment de l'angoixa emocional i psicològica, especialment entre els adolescents, juntament amb una sensació creixent d'aïllament.

El tancament d'escoles i la transició a l'educació en línia va generar una bretxa significativa en matèria d'alfabetització digital, a més de limitar l'accés als serveis educatius. En aquest context, el projecte C.L.A.P. busca fomentar la participació activa dels infants i joves en la presa de decisions, tant en l'àmbit escolar com municipal. Això té com a objectiu contribuir al desenvolupament de respostes adients per a la infància i amb sensibilitat de gènere.

Objectius

Desenvolupament del treball

Organitzadors