Biblioteca Vivent de la Ciutat Refugi

Biblioteca Vivent de la Ciutat Refugi

El propers dissabtes (Dissabtes 1 de Juny i 15 de Juny) convidem a la ciutadania de Barcelona a participar a la “Biblioteca vivent de la Ciutat Refugi” que permet la interacció amb persones refugiades i nouvingudes per fomentar la interacció i la conversa tot divulgant i sensibilitzant respecte la realitat migratòria i de la població de contexts culturals diversos presents a la ciutat.…

Projecte Euro-Mediterranean Living Libraries

Projecte Euro-Mediterranean Living Libraries

El projecte de mobilitat juvenil "Euro-Mediterranean Living Libraries" es va desenvolupar del 10 al 16 de Maig a prop de Tarragona i va reunir 25 activistes, joves refugiats, migrants i treballadors juvenils de diferents comunitats voltant de la zona Euromediterrània per explorar els reptes del diàleg intercultural i desenvolupar competències per a la preparació, execució i avaluació d'accions de Biblioteca vivent en l'esfera pública.…