Recursos d’utilitat

Nota: Les referències següents proporcionen informació general sobre els drets dels infants, tot i que no és una llista completa. Vegeu el capítol V, la selecció de temes sobre drets humans, per a recursos de temes específics.

NOTA de Traducció: Tots els recursos web del manual s’han consultat el 16 de juny de 2013

 

Action Aid: <http://www.actionaid.org>

Amnistia Internacional: <http://web.amnesty.org >

Amnistia Internacional – Secció espanyola a Catalunya: <http://www.amnistiacatalunya.org/index.php >

Banc Mundial: <http://web.worldbank.org/>

Child Rights Information Network (CRIN): <http://www.crin.org>

Children’s House: <http://child-abuse.com/childhouse/>

Clearinghouse on International Developments in Child, Youth and Family Policies: <http://www.childpolicyintl.org>

Childnet International: <http://www.childnet.com/ >

Child Soldiers: <http://www.childsoldiers.org/>

Child Watch International Research Network: <http://www.childwatch.uio.no/>

Child Soldiers International: <http://www.child-soldiers.org>

 

Compendium of Good Practises in Human Rights Education: <http://www.hrea.org/compendium>

Consell d’Europa: <http://www.coe.int>

  1. Programa «Construir Europa per i amb els Infants»: <http://www.coe.int/children >
  2. Departament de Joventut: <http://www.coe.int/youth >
  3. Educació per una Ciutadania Democràtica: <http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/default_EN.asp?>
  4. Recursos d’Educació en Drets Humans: <http://www.coe.int/compass>

Defence for Children International (DCI): <http://www.dci-is.org>

Enabling Education Network: <http://www.eenet.org.uk>

Eurobarometer: <http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm>

Euronet, The European Children’s Network: <http://www.europeanchildrensnetwork.org >

End Child Prostitution, Child Pornography and the Trafficking of Children for Sexual Purposes: <http://www.ecpat.net>

Fundació Bernard van Leer (BVLF): <http://www.bernardvanleer.org>

Handicap International: <http://www.handicap-international.org/index.html>

Human Rights Education Associates: <http://www.hrea.org>

Human Rights Internet: <http://www.hri.ca>

Human Rights Information and Documentation System: <http://www.huridocs.org>

Human Rights Watch: <http://hrw.org>

Human Rights Web: <http://www.hrweb.org>

International Catholic Child Bureau (BICE): <http://www.bice.org>

InternationalForum for Child Welfare: <http://www.ifcw.org>

International Federation Terre des Hommes (IFTDH): <http://www.terredeshommes.org>

International Clearinghouse on Children, Youth and Media: <http://www.nordicom.gu.se/clearinghouse.php>

Intermón Oxfam: <http://www.intermonoxfam.org>

Media Wise Trust: <http://www.mediawise.org.uk>

Minority Rights Group International (MRG): <http://www.minorityrights.org>

Nacions Unides: <http://www.un.org>

  1. Nacions Unides – Comitè dels Drets de l’Infant: <http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc>
  2. Nacions Unides – Comitè contra l’Eliminació de la Discriminació Racial: <http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd>
  3. Nacions Unides – Ciberbús Escolar (CyberSchoolbus Global Teaching and Learing Project): <http://cyberschoolbus.un.org>
  1. Relator Especial sobre la venda d’infants, la prostitució infantil i la utilització dels infants en la pornografia: <http://www.ohchr.org/EN/Issues/Children/Pages/ChildrenIndex.aspx>

Open Society Institute: <http://www.opensocietyfoundations.org>

Organització Internacional del Treball, Programa internacional per l’eliminació del treball infantil (ILO-IPEC): <http://www.ilo.org/ipec/lang--en/index.htm>

Organització Mundial contra la Tortura (OMCT): <http://www.omct.org>

People’s Movement for Human Rights Education: <http://www.pdhre.org/>

Plan International: <http://www.plan-international.org>

Right to Education Project: <http://www.right-to-education.org/ >

Safe On Line Outreach (SOLO): <http://www.safeonlineoutreach.com>

Save the Children: <http://www.savethechildren.net>

South East European Child Rights Network (SEECRAN): <http://www.seecran.org>

Síndic d’Infància de Noruega: <http://www.barneombudet.no>

Understanding Children’s Work: http://www.ucw-project.org

UNICEF: <http://www.unicef.org>

War Child: <http://www.warchild.org>

World Vision International: <http://www.wvi.org>

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.