14. Els drets humans a les notícies

Que no hi hagi notícies són bones notícies... o no?

Temes Drets humans, Mitjans de comunicació i Internet
Nivell de dificultat Nivell 2
Edat recomanada 10-13 anys
Temps estimat 45 minuts
Grup 10-30 infants
Tipus d’activitat Anàlisi dels mitjans de comunicació, creació d’un pòster, debat
Resum Els infants analitzen diaris a la recerca de notícies on els drets humans es gaudeixin, siguin vulnerats o estiguin defensats.
Objectius l  Conscienciar sobre la presència dels drets humans als mitjans de comunicació i la vida diària.

l  Examinar com cobreixen els mitjans de comunicació els temes relacionats amb els drets humans.

Preparació
 • Recollim diaris de diferents tipus.
 • Preparem papers per fer pòsters per a cada grup.
Material l  Pàgines de diari

l  Paperògraf

l  Cinta adhesiva o pega i tisores

l  Retoladors

l  Còpies d’una versió de la DUDH adaptada per a infants

 

Instruccions

 • Expliquem que aquesta activitat tracta sobre la presència dels drets humans a les notícies. Recordem als infants d’altres activitats ja fetes i converses sobre els drets humans, i tornem a presentar la DUDH.
 • Dividim els infants en grups petits. Donem a cada grup un diari o diverses pàgines de diari, tisores, cinta adhesiva o pega, un retolador i un full de paperògraf ja preparat segons el model que trobarem més endavant.
 • Expliquem l’activitat. Posem exemples d’articles o elements que sense ser notícies també poden estar relacionats amb els drets humans.
  1. Cada grup ha de fer un pòster fent servir històries tretes dels diaris. Demanem-los que busquin històries de tres categories:
   1. Drets que es practiquin o gaudeixin
   2. Drets que es neguin o vulnerin
 • Drets que es protegeixin
 1. Indiquem que no només han de buscar coses que siguin notícia, sinó també articles en seccions com esports, anuncis i publicitat.
 2. Quan trobin un article relacionat amb els drets humans, l’han de retallar i enganxar al seu pòster en la categoria adequada.
 3. Quan hagin trobat un article per a cada categoria, demanem-los que seleccionin una història per analitzar, tot responent aquestes preguntes:
 • Quins drets específics apareixen a la història? Fem una llista al costat de l’article.
  • Trobem l’article (o articles) de la DUDH que parla de cada dret i escrivim el número de l’article a la llista.

Diguem-los que escriguin les seves respostes en l’espai situat al final del pòster, i que dibuixin una fletxa cap a la història que analitzen.

 • Demanem a un infant de cada grup que presenti el seu pòster.

Reflexió i avaluació final

 1. Escollim una o dues històries de cada pòster i demanem al grup corresponent que expliqui la seva anàlisi de la història en termes de la DUDH:
  • Ha estat complicat relacionar els articles o altres parts del diari amb els drets humans?
  • Hi havia drets humans implicats en moltes històries?
  • Quins articles de la DUgDH han aparegut?
  • Com a jovent, quins drets us afecten més?
 2. Parlem de l’activitat fent preguntes com:
  • Quines categories d’articles relacionats amb els drets han estat fàcils de trobar? Quines han estat més difícils? Per què?
  • Hi ha hagut articles de la DUDH que han aparegut més sovint que d’altres? Hi ha hagut d’altres que no han sortit en cap moment? Com podeu explicar aquest fet?
  • Quants articles mencionaven explícitament els drets humans? Quants tenien a veure amb els drets humans però no feien servir aquestes paraules? Per què creiem que no s’esmentaven els drets humans?
  • Apareixien mencionats en concret els drets dels infants?
  • A partir d’aquestes notícies, quin sembla que és l’estat dels drets humans al món avui dia? A Europa? A la nostra comunitat?
  • Que s’està fent per protegir els drets humans en aquestes notícies? Qui realitza aquestes accions?

Suggeriments de continuïtat

 1. Les activitats «28. Posem els drets al mapa» i «10. El reporter petit compass» demanen als infants que observin les seves comunitats des del punt de vista dels drets humans. L’última també demana als infants que informin d’allò que observen.

Propostes d’acció

 1. Deixem els pòsters penjats i animem els infants a portar d’altres retalls de diari. Repassem els pòsters quan s’hi hagin afegit coses noves.
 2. Escollim algun tema que preocupi especialment el grup i realitzem una campanya de sensibilització (p. ex. el dret a la propietat, potser relacionat amb la pobresa; el dret a l’educació, en especial a una educació de qualitat) en l’àmbit que el grup esculli (local, nacional, internacional).

Consells per a la facilitació

 • Escollim una bona varietat de diaris i revistes, incloent-hi diaris locals i revistes publicitàries. No cal que siguin recents.
 • Animem els infants a tenir en compte parts del diari que no siguin notícies ( p. ex. anuncis: dret a la propietat; anuncis de bodes o funerals: dret a la cultura, al matrimoni, a la llibertat de pensament, consciència i religió; esports: dret a l’oci; anuncis personals i anuncis de trobades: dret a la lliure associació).
 • Al principi estiguem ben presents entre els grups per assegurar-nos que comprenen el que han de fer.
 • Variació: tots els grups contribueixen a fer tres pòsters diferents, per cada categoria, tot combinant els articles que han trobat per crear pòsters de la classe.
 • Adaptacions per a infants més petits:
  • Demanem-los que omplin només dues categories: drets que es gaudeixen i drets que es neguen.
  • Ometem l’anàlisi del Pas 3.
  • Fem preguntes de reflexió que se centrin en l’experiència dels infants amb els drets humans en la seva vida diària.
 • Adaptacions per infants més grans:
  • Demanem als infants que comparin la cobertura de les mateixes notícies sobre els drets humans a diferents diaris i/o diferents mitjans de comunicació. Quines diferències observen en la importància donada a la història? En l’èmfasi que fan en els detalls de la història? Hi ha diferents versions d’un mateix esdeveniment? Hi ha alguna versió de la història que mencioni explícitament els drets humans?
  • Demanem als participants que observin un telenotícies i anotin els temes coberts i la quantitat de temps dedicada a cada tema relacionat amb els drets humans.

Font: Adaptació a partir del Human Rights Here and Now (Centre de recursos pels drets humans de la Universitat de Minessota, 1998).

www.umn.edu/humanrts/edumat/hreduseries/hereandnow/Part-3/Activity6.htm

 

MATERIAL FOTOCOPIABLE al PDF descarregable (barra lateral dreta)
Anar a Taula d'Activitats

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.