Crèdits

PETIT COMPASS
Manual d’educació en drets humans per a infants

 

Editat i coescrit per
Nancy Flowers

En col·laboració amb
Maria Emília Brederode-Santos
Jo Claeys
Rania Fazah
Annette Schneider
Zsuzsanna Szelényi

Coordinació i edició final
Zsuzsanna Szelényi

Il·lustracions
Diána Nagy

 

Versió en català
AHEAD – Associació d'Educadors en Drets Humans

Coordinació
Elena Díez Villagrasa

Equip de Traducció
Elena Díez Villagrasa
María Pardo Vuelta
Alba Pascual Martín

Els punts de vista expressats en aquest manual són responsabilitat dels seus autors i autores i no reflecteixen necessàriament les opinions del Consell d’Europa.

El Consell d’Europa té el copyright d’aquesta publicació i AHEAD – Associació d'Educadors en Drets Humans de la seva traducció al català. Cap fragment d’aquesta publicació pot ser reproduït o fet servir amb intencions comercials de cap mena o per qualsevol mitjà, electrònic (CD-Rom, Internet, etc.) o mecànic, inclosa la fotocòpia, la gravació o qualsevol altre mitjà d’emmagatzemament de la informació o sistema de recuperació de dades, sense el permís per escrit de la Divisió d’Informació Pública i Publicacions (publishing@coe.int), de la Direcció de Comunicació del Consell d’Europa.

La reproducció de materials d’aquesta publicació està autoritzada per a intencions educatives no comercials només i amb la condició que la font sigui referida adequadament.

Tota correspondència relacionada amb aquesta publicació o la reproducció de la totalitat o d’una part de la mateixa ha d’anar adreçada a:

AHEAD – Associació d'Educadors en Drets Humans
ahead@aheadedu.org
www.aheadedu.org

Tota correspondència relacionada amb l'original d'aquesta publicació o la reproducció o traducció de la totalitat o d’una part de la mateixa ha d’anar adreçada a:

Council of Europe, Directorate of Democratic Citizenship and Participation, Youth Department
European Youth Centre Budapest
H – 1024 Budapest, Zivatar utca 1-3
e-mail: eycb.secretariat@coe.int

De la publicació en anglès:
Disseny: Daniel Horvath, http://danielhorvath.com
Correcció: Rachel Appleby

De la traducció al català:
Coordinació: Elena Díez Villagrasa
Traducció: Elena Díez Villagrasa, María Pardo Vuelta i Alba Pascual Martín

 

L’equip de traducció hem utilitzat, sempre que ha estat possible, l’ús d’un llenguatge inclusiu, però hem prioritzat una lectura fàcil i no feixuga del text. Ens disculpem per aquells casos que no hem pogut resoldre.

Correcció lingüística: Anna Bellosta Garcia

Correcció de qualitat del Consell d’Europa: Cécile Barbeito Thonon

Maquetació i portada: Milvietnams (Diego Muñoz Sánchez)

© AHEAD – Associació d'Educadors en Drets Humans de la traducció al català, 2013

© Council of Europe de la publicació en anglès, 2007; 2a edició 2009.

Aquesta traducció al català del Compasito – Manual on human rights education for children s'ha dut a terme mitjançant un acord amb el Consell d'Europa

 

Dipòsit Legal: B.19046-2013

Imprès a Gràfiques Can Rull, Sabadell (Barcelona).

 

ahead_cat_ver       Logo-ACCD_horizontal       ajuntament-barcelona-logo       council-of-europe

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.