Biblioteca Vivent de la Ciutat Refugi

La Biblioteca Vivent de la Ciutat Refugi vol abordar directament la causa del refugi creant eines innovadores de treball juvenil per a:

  • donar suport a la inclusió de joves migrants i refugiats enfortint el sentit de pertinença a les comunitats d’acollida.
  • Integrar el diàleg intercultural i de-construir prejudicis mitjançant la implementació d’accions de la Biblioteca Vivent entre la població local.

Objectius


Grup Objectiu


Fases del ProjecteEquip Barcelona


Resultats