Formació

Tot i que AHEAD desenvolupa diverses activitats per assolir els seus objectius, la major activitat que defineix l'associació és la formació d'educadores i educadors dels àmbits formals i no formals en Educació en Drets Humans i temes específics vinculats.

La formació d'AHEAD es caracteritza tant per la llarga experiència de l'equip de formació i en els CURSOS desenvolupats dins del marc de l'associació, així com el format i METODOLOGIA emprada en aquests.