Drets dels infants, sensibilització i participació

CL.A.P. – ChiLdren’s rights Awareness and Participation addressing emerging needs after Covid-19 pandemic.

CL.A.P. - Drets dels infants, sensibilització i participació davant les necessitats emergents després de la pandèmia de la Covid-19

Aims and Objectives


Context

Consorci Internacional

Activitats


Grup objectiu i beneficiaris