PROJECTES ESTRATÈGICS

 

 

 

 

 

 

 

 

AHEAD desenvolupa diversos tipus d’activitats educatives per assolir els seus objectius. Per definició l’activitat principal de l’Associació és la formació sobre l'Educació en Drets Humans adreçada a educadors tant en contextos d’educació formal com no formal, així com temes directament relacionats amb la comprensió, la defensa i la protecció dels Drets Humans.

A nivell internacional, AHEAD manté projectes estratègics en associació amb entitats Europees i Mediterrànies.


Abordant temes relacionats amb l’Educació en Drets Humans, els cursos regulars de l’organització i els projectes d'educació per la Justícia Global.

Els cursos de formació d’AHEAD són ben reconeguts degut, d’una banda, a la llarga i consolidada experiència del seu equip de formació, així com als cursos desenvolupats; d’altra banda, a format i metodologia de cursos.