Equip AHEAD

Junta AHEAD

Maria Arrufat i Agost

Xavier Baró i Urbea

Thomas Duchini

Ljubov Lissina

Eva Navarro i Campanera

 

Coordinació de Projectes

Equip Expressions in Dialogue

Equip Not Alone in Europe

Equip Espais de Cohesió Ciutadana

Marina López

Maria Pardo Vuelta

Bet Gamell Rodríguez

Núria Gonzalez i Duch

 

AHEAD Andorra

Ramon Tena

AHEAD Pla de Tarragona

Thomas Duchini

AHEAD Terres de l'Ebre

Meritxell Vidal

AHEAD Vallesos

Eva Navarro