Equip AHEAD

EQUIP AHEAD

Maria Arrufat i Agost

Xavier Baró i Urbea

Thomas Duchini

Eva Navarro i Campanera

Marina López

Maria Pardo Vuelta

Bet Gamell Rodríguez

Laia Vera Valls

Carme Vidal Cortés

Isaac Mayo Torán

Jordi Pelfort Moreno

 

EQUIPS PROJECTES

Equip Expressions in Dialogue

Equip Not Alone in Europe

Equip Espais de Cohesió Ciutadana

 

AHEAD Andorra

Ramon Tena

AHEAD Pla de Tarragona

Thomas Duchini

AHEAD Terres de l'Ebre

Meritxell Vidal

AHEAD Vallesos

Eva Navarro

AHEAD Osona

Núria Gonzalez i Duch