Curs d’Educació en Drets Humans: Ciutadania per la Justícia Global

Curs d’Educació en Drets Humans: Ciutadania per la Justícia Global

Ja us podeu inscriure al nou curs d'Educació en Drets Humans: Ciutadania per la Justícia Global.

Pràctica local construint Ciutadania Global és un projecte de llarga durada destinat a Professionals de l'educació, educadors/es socials, monitors/es i caps de lleure, mediadors comunitaris i personal laboral o voluntari de les entitats que treballen amb infants i joves, professionals de joventut,...…