Cap a l’Europa Inclusiva

Cap a l’Europa Inclusiva

El projecte "Cap a l'Europa Inclusiva" continua a partir del setembre amb més activitats previstes incloent les sessions de formació i els diàlegs amb diverses administracions en els propers mesos de tardor.

Biblioteca Vivent de la Ciutat Refugi: seguim treballant!

La proposta d'aquest projecte sorgeix a partir de la constatació de la urgència de generar espais de trobada i diàleg intercultural entre la diversitat dels nostres barris.

La convivència entre col·lectius a la ciutat motiven la proposta de involucrar tota aquesta diversitat en un projecte engrescador que permeti l'apoderament d'aquesta diversitat i la construcció d'espais d'encontre i la visualització de múltiples narratives i relats que ajudin a de-construir estereotips i prejudicis a la comunitat.…

Crida als participants: Expressions in Dialogue – Innovative youth work practices on refugee inclusion through Living Libraries

“Expressions in Dialogue” – Innovative youth work practices on refugee inclusion through Living Libraries

The project proposes to work for, with and by youth migrants and refugees together with youth workers from diverse communities around Europe to develop innovative practices on refugee inclusion through human rights education and Living Library methodologies.…

Biblioteca Vivent de la Ciutat Refugi

Biblioteca Vivent de la Ciutat Refugi

El propers dissabtes (Dissabtes 1 de Juny i 15 de Juny) convidem a la ciutadania de Barcelona a participar a la “Biblioteca vivent de la Ciutat Refugi” que permet la interacció amb persones refugiades i nouvingudes per fomentar la interacció i la conversa tot divulgant i sensibilitzant respecte la realitat migratòria i de la població de contexts culturals diversos presents a la ciutat.…