COMUNITAT VIRTUAL D’APRENENTATGE

Accès previ registre.

Registra't i accedeix a l'espai en format xarxa social on compartir els dubtes i experiències amb d'altres educadores i educadors, bé sigui sobre activitats concretes del manual, o bé sobre temes relacionats amb l’educació en drets humans (per exemple gènere, bullying, participació, ciutadania, etc).

Aquests grups seran oberts segons les propostes e interessos dels usuaris/àries d’aquesta comunitat educativa en línia.

Més informació sobre el manual

Registra't

ahead_cat_ver        Logo-ACCD_horizontal            council-of-europe