Pràctica Local: Escoles i Entitats

Educació en Drets Humans: Pràctica local construint Ciutadania Global

Tallers "Obre la teva gàbia"

Per a la Xarxa d'Entitats d'Acció Social i Comunitària (XEASC)

Taller sobre la Llibertat d’opinió i d’expressió 

On són els límits i que són els missatges d'odi

Article 19
Tota persona té dret a la llibertat d’opinió i d’expressió; aquest dret inclou el de no ser molestat a causa de les pròpies opinions i el de cercar, rebre i difondre les informacions i les idees per qualsevol mitjà i sense límit de fronteres.

Taller adptat:

 

Tallers de la Festa de la Solidaritat

Per a l'Institut d'Educació Secundaria Icària

Taller sobre la diversitat i la igualtat en dignitat 

Article 1
Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Són dotats de raó i de consciència, i han de comportar-se fraternalment els uns amb els altres.

Article 2
Tothom té tots els drets i llibertats proclamats en aquesta Declaració, sense cap distinció de raça, color, sexe, llengua, religió, opinió política o de qualsevol altra mena, origen nacional o social, fortuna, naixement o altra condició.

A més, no es farà cap distinció basada en l’estatut polític, jurídic o internacional del país o del territori al qual pertanyi una persona, tant si és independent com si està sota administració fiduciària, si no és autònom, o està sota qualsevol altra limitació de sobirania.

Taller adaptat: Una passa Endavant