Formacio/Petit Compass/Projectes

Posem en pràctica el Petit Compass!

Durant els mesos de febrer i març hem realitzat a la seu de LaFede.cat Organitzacions per a la Justícia Global les sessions presencials del curs Petit Compass: una brúixola per viure els drets humans, amb el suport de la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Barcelona i amb la col·laboració del Consorci d’Educació de Barcelona, el Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya i l’Escola Lliure El Sol.  A partir del mes d’abril i fins a finals de maig les persones participants realitzaran les seves pràctiques amb els seus grups d’infants i jovent. Ens tornarem a trobar al juny per tal de compartir les seves experiències i fer avaluació participativa del curs.

El grup de persones participants és molt divers, format per educadors/es formals (professorat) i no formals (educadors/es socials, monitors/es de lleure i membres d’entitats i ongs), el que ha enriquit els aprenentatges, les experiències i les metodologies compartides.  Amb un enfocament participatiu, ens hem endinsat en els drets humans i els drets dels infants, i hem tractat temàtiques relacionades com la participació, la discriminació, el gènere i la violència. Hem fet  servir adaptacions d’activitats del Petit Compass Manual d’Educació en Drets Humans per a Infants, que es basen en un cicle d’aprenentatge basat en l’experiència, cercant una implicació integral del cap, el cor i les mans de l’infant.

Al llarg del curs hem volgut donar especial rellevància a l’enfocament vivencial, donant espai i atenent a les dimensions emocionals de les activitats i temàtiques mitjançant tècniques corporals, artístiques i d’autoconsciència. L’objectiu és fomentar el desenvolupament d’habilitats socioafectives per tal d'acompanya als infants i jovent quan es parla de necessitats, drets i responsabilitats. Tanmateix amb aquest enfocament socioafectiu es promou la confiança en un mateix i l’autoestima, així com l’apropiació d’actituds i valors com l’equitat i la interculturalitat, contribuint així a una educació pel canvi, tant personal com social, una educació per a la justícia global.

Per altra banda, les persones participants han tingut accés al manual en línia per tal de poder familiaritzar-se amb les 40 activitats proposades del Petit Compass i amb el seu marc conceptual i metodològic, així com compartir dubtes, experiències i altres recursos pedagògics mitjançant el seu grup virtual. Qualsevol persona interessada pot accedir al manual en línia Petit Compass i a la seva comunitat educativa virtual previ enregistrament.

Una part essencial del curs ha estat l’aprenentatge entre iguals on les persones participants, amb molt d’entusiasme i creativitat, han dinamitzat  activitats adaptades del Manual Petit Compass amb la resta de companys/es. Al final de cada activitat hem reflexionat plegats sobre els objectius i les adaptacions de l’activitat i sobre les propostes de millora en el procés de facilitació grupal. Aquesta posada en pràctica ha donat empenta, inspiració i confiança a les persones participants per tal de fer activitats d’educació en drets humans amb els seus grups d’infants i jovent durant aquests mesos. Des d’aquí els animem i encoratgem!!

 

 

 

 

Deixa un comentari