Memòria d’Activitat

Com estem organitzats a AHEAD?

AHEAD està formada per activistes educadors i educadores, i els seus fundadors/es tenien en comú una llarga trajectòria en la pràctica de l’Educació en Drets Humans en l'àmbit Europeu. En tant que associació d'educadors/es, per tal d'esdevenir-ne membre és un requisit haver participat en una formació de formadors/es de reconeguda vàlua. Tot i així, i reconeixent el valor del voluntariat per a la societat, com per a augmentar el nombre d'educadors en Drets Humans, així com membres de l'entitat, existeixen altres maneres de vincular-se a la mateixa com a col·laboradors/es.

La nostra és una associació petita que funciona a partir del voluntariat i no compta amb personal contractat. Només en casos puntals es comptarà amb els serveis remunerats per al desenvolupament de tasques concretes d'algunes activitats de projectes específics).

Junta:
Pot pertànyer a la Junta qualsevol persona que hagi estat membre de l'associació durant almenys un any (actualment 4 persones). Realitzen un mínim d’una reunió bimensual i són les persones que gestionen i prenen les decisions del dia a dia de l'entitat.

Des de l'AGO del 2017 la Junta està composada per:

Presidenta: Elena Díez Villagrasa

Vice-Presidenta: Marina López Castillo
Secretaria: María Pardo Vuelta
Tresorer: Xavier Baró Urbea

Membres:
Són Educadors/es en DH amb experiència que hagin participat en una formació de formadors/es de reconeguda vàlua per part de la junta (actualment 6 membres). Es reuneixen com a mínim en assemblea general un cop a l'any, on es planifica la intervenció general anual de l'entitat, i estan al cas del desenvolupament corrent de l'entitat.

Persones Col·laboradores:
Aquelles persones interessades en l'educació, i potencialment en esdevenir educadors/es en drets humans, que han participat com a mínim en una activitat d'AHEAD. Aquestes persones han de mostrar-se interessades en participar activament d'algun projecte vigent de l'entitat o en proposar-ne algun d'interès aprovat per la junta. El nombre pot fluctuar durant el curs; actualment comptem amb 10 persones col·laboradores.

Persones Voluntaries:
Són les que participen en una activitat educativa d'AHEAD i que arran d'això es mostren interessades en les activitats d'AHEAD i poden, potencialment, esdevenir col·laboradors de les mateixes. Actualment AHEAD compta amb nou persones voluntàries involucrades en diferents projectes.

 

MEMÒRIES ANUALS D'AHEAD

Memoria_activitats_AHEAD_2013

Memoria_activitats_AHEAD_2014

Memoria_activitats_AHEAD_2015

Memoria_activitats_AHEAD_2017

 

EL NOSTRES ESTATUTS

Estatuts_AHEAD2015

 

COM ENS HEM FINANÇAT L’ANY 2017

Fonts de finançament pròpies:     24,64  %
Fonts de finançament públiques:  75,36 %
Fonts de finançament privades:           0 %

Balança_de_Situacio_2017

Compte_de_Resultats_2017