Educació en drets humans

L’educació en drets humans (EDH) pot definir-se com a procés educatiu que té per objectiu establir una cultura dels drets humans, basat en la participació activa a través del qual aprendre sobre els drets humans i els temes relacionats, adquirir les habilitats necessàries per la defensa dels drets humans i desenvolupar actituds de respecte cap a la igualtat i la dignitat. Una finalitat principal de l’EDH és l’acció a favor dels drets humans, estimular i desenvolupar les habilitats dels infants per tal de prendre mesures adequades i amb sentit per fer front a qüestions relatives als drets humans.

EDH_educacions_logo

Les definicions sobre l'educació en drets humans són moltes i diverses. Cap definició d’educació en drets humans pot considerar-se definitiva davant de les moltes maneres que la gent, jove i gran, entén, posa en pràctica i dóna valor als seus drets i als drets dels altres. És per això que aquí compartim la definció desde el que entenem a AHEAD, inspirada en la utilitzada en el Programa de Joventut per a l’Educació en Drets Humans del Consell d’Europa.

Què és l’educació en drets humans amb infants?

L’educació en drets humans (EDH), ha de tenir un paper clau en qualsevol procés educatiu, amb tothom, però especialment amb els infants. La Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l’infant (CDI) ens aporta una valuosa eina per presentar els drets humans dels infants. La CDI especifi ca quins són els drets humans que són importants en el cas dels infants. Per tant, aprendre i viure els drets dels infants els ajuda a comprendre de què tracten els drets humans, a comprendre que ells tenen drets i a adaptar i aplicar aquests drets al seu context específic. Aquest és l’objectiu clau de l’EDH amb infants. També es important presentar els drets dels infants dins de la imatge més àmplia dels drets humans com un tot.

Educacio_Drets_Humans_Compass

L'educación en drets humans al Consell d’Europa

Per als estats membres del Consell d’Europa els drets humans són més que una simple part del seu marc legal; haurien de ser una part integral de l’educació dels infants, així com de la gent jove i adulta. Des de les primeres recomanacions del 1985, fins a les més recents, aquesta institució interguvernamental posa l'ènfasi en el fet que la gent jove hauria d’aprendre sobre els drets humans com a part de la seva preparació per a una vida en una democràcia plural. El 2007, va iniciar un projecte per dissenyar un document marc de polítiques sobre l’educació per a una ciutadania democràtica i l’educació en drets humans, que va derivar en la «Carta del Consell d’Europa per l’educació per a una ciutadania democràtica i l’educació en drets humans», acceptada
en el marc de la Recomanació del Comitè de Ministres Rec(2010)7. L’acceptació d’aquest document tan exhaustiu estableix un compromís per als estats membres i permet mesurar els seus esforços. Aquest instrument tan progressista suposa un gran reconeixement de les organitzacions que treballen en el tema a través de l’educació no formal, així com proveeix els estàndards per a un context internacional més ampli.

Són de reconeguda vàlua els manuals que el Consell d'Europa ha publicat per contribuir en aquesta tasca:  COMPASS i COMPASITO (PETIT COMPASS en la seva edició catalana)

Compass     compasito

 

Deixa un comentari