MANUAL EN LÍNIA

Accès previ registre.

Registra't i accedeix a tots els continguts del manual i a un espai en format xarxa social on acollir les experiències i compartir dubtes, bé sigui per activitats concretes del manual, o bé per temes relacionats amb l’educació en drets humans (per exemple gènere, bullying, participació, família, etc). Més informació sobre el manual

Registra't

ÍNDEX DE CONTINGUTS

PRESENTACIÓ


INTRODUCCIÓ


I. INTRODUCCIÓ ALS DRETS HUMANS


II. QUÈ ÉS L’EDUCACIÓ EN DRETS HUMANS?


III. COM UTILITZAR EL PETIT COMPASS


IV. ACTIVITATS


V. TEMES


VI. APÈNDIXS

ahead_cat_ver        Logo-ACCD_horizontal       ajuntament-barcelona-logo      council-of-europe